IZNAJMLJUJE SE POSLOVNI PROSTOR ULICA MULA MUSTAFE BAŠESKIJE 54, CENTURY 22, ID 05/20

Mula Mustafe Bašeskije 54, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Detalji

Iznajmljuje se poslovni prostor od cca 170m2 u ulici Mula Mustafe Bašeskije 54, Stari Grad. Prostor je izuzetno atraktivan za kancelarije i poslove prodaje. Prednost ovog poslovnog prostora je sama lokacija na kojoj se nalazi. Poslovni prostor je pozicioniran na dva sprata te posjeduje 4 kancelarije, magacin/podrum i wc.

Na samom ulazu se nalazi prostorija od 20m2, kanecelarije  su smještene na obje etaže poslovnog objekta, te je svaka dimenzijama  50m2. Magacin/podrum je dimenzija 50m2.

Jedan dio poslovnog prostora ima pogled na stari dio grada dok drugi gleda na glavnu saobraćajnicu.

Kliknite za povratak na vrh stranice!